Centos 7 üzerinde Basit CDN kurulumu

Centos 7 üzerinde Basit CDN kurulumu

Centos 7 üzerinde Nginx ile basit CDN yapı kurulumu

CentOS 7 EPEL repository ekliyoruz

yum install epel-release

Bu işlem bittikten sonra nginx kuruluma geçebiliriz


yum install nginx
systemctl start nginx

Güvenlik duvarı firewall açık ise aşağıdaki adımları izliyoruz


firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=http
firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=https
firewall-cmd –reload

Kurulum tamamlanmıştır

http://ipadresim şeklinde test sayfasına erişebiliriz

Nginx sistem açılışına ekliyoruz

systemctl enable nginx

systemctl restart nginx

Nginx üzerinde web sitemize özel config dosyası oluşturmamız gerekiyor

Nano editör yardımı ile aşağıdaki komut ile config dosyamızı oluşturuyoruz

nano /etc/nginx/conf.d/cdn.webhost.com.tr.conf

server {
listen 80;
server_name cdn.webhost.com.tr;

location / {
expires 7d;
root /usr/share/nginx/html;
}
}

ctrl+x / ctrl +y ile kayıt ediyoruz.

Nginx servisini yeniden başlatıyoruz

systemctl restart nginx

Kurulum işlemi tamamlanmıştır
Dosyarlınızı /usr/share/nginx/html üzerine ssh veya winscp üzerinden yükleyebilirsiniz

0 YORUM

Yorum Gönder